Disclaimer

Disclaimer
Ondanks het feit dat Hothatches deze website zo vaak mogelijk actualiseert en aanvult is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze informatie kan op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hothatches.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen bij Hothatches.
Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende alle producten liggen bij Hothatches.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hothatches.

Vraagprijzen
Prijzen zijn altijd onderhandelbaar bij Hothatches, tenzij anders staat vermeld.
Hothatches geniet de voorkeur om de onderhandelingen over de prijs uitsluitend naast de auto uit te voeren.
Aan genoemde prijzen op de website, mail of social media kunnen geen rechten worden ontleend.